Yazar - bursaymmo16

Bursa Sanat TV ‘de Finansman Kısıt Uygulaması- Yakup KAYIHAN. (08.06.2021)


Bursa Sanat TV ‘de Finansman Kısıt Uygulaması- Yakup KAYIHAN. (08.06.2021)

E-İmza Kılavuz Değişikliği (05.01.2021)


E-İmza Kılavuz Değişikliği (05.01.2021)

Sayın Üyemiz,

İnternet Vergi Dairesi E-Ymm sisteminde 01.01.2021 tarihinde e-imzalama aracında değişiklik yapılmıştır.
Bu tarihten önce indirilen e-imzalama aracı kullanılamayacaktır.

Var olan e-imzalama aracının bilgisayarın denetim masasından kaldırılarak, yeni e-imzalama aracının indirilmesi gerekmektedir.

01.01.2021 tarihinden sonra onaylanacak tüm raporların yeni imzalama aracı ile imzalanması gerekmektedir.

2021 Yılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve…


2021 Yılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (31.12.2020)

Yeni Bir Dönem Başlıyor. (09.09.2020)


Yeni Bir Dönem Başlıyor. (09.09.2020)

      Her yeni bir umuttur. Salgın hastalık ve onun getirdiği maddi ve manevi moral bozukluklarına rağmen yeni bir döneme moralimizi en üst düzeyde tutarak başlamak zorundayız.

          Ertelenen tam tasdik raporları pandemi ile birleşince yaz aylarını yaşayamadan sonbahar başladı. Açılamayan okullar ve belki bir müddet daha sürecek salgın önlemleri ile yıl sonunu getireceğiz.

          Bir görev değişikliği bizleri yakından ilgilendiriyor. 6 Nisan 2015 tarihinden bu yana Bursa Vergi Dairesi Başkanlığını sürdüren Sn. Nuri KARAKAŞ Gelir İdaresi Başkanlığında bir göreve atanırken, yerine 2 Eylül 2020 itibariyle Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Sn. Hüseyin EROL atanmıştır.

          Sn. Nuri KARAKAŞ’ a Bursa’ ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

          Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı görevine başlayan Sn. Hüseyin EROL ‘a Yönetim Kurulu olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Odamız yetki sınırları içinde bulunan Balıkesir’ de görev yaptığı sürede meslektaşlarımızda iyi izler bırakan Sn. Erol’ a Meslektaşlarımızın duygu ve beklentilerine tercüman olurken, bugüne kadar olduğu gibi vergi idaresi ile iş birliği içinde olacağımızı dile getirdik ve kendisine başarılar diledik.

          Yeni dönem mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından umutlarla dolu olsun.

          Tüm meslektaşlarıma sağlıklı günler dilerim. 10.09.2020

                          

                                                                                                          Kemal TIĞOĞULLARI

                                                                                                             Bursa YMMO Bşk.

Yaz Mevsimi ve Raporlar (17.08.2020)


Yaz Mevsimi ve Raporlar (17.08.2020)

YAZ MEVSİMİ VE RAPORLAR

               Yeminli Mali Müşavirlerin tam tasdik raporları yıllardır kurumlar vergisi mükellefleri için haziran ayı sonuna kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine bizzat meslek mensubu tarafından teslim edilirdi. Bu yıl e-ymm raporu olarak verilecek olan raporlarımız pandemi nedeniyle ağustos ayı sonuna kadar sistemden girilecek ve rapor eklerinin bir kısmı vergi dairesine dilekçe ekinde aynı süre sonuna kadar gönderilecektir.

                Bu yıl e-ymm tasdik raporunun ilk olması ve sistemde sürekli yeni bilgiler istenmesi nedeniyle sekiz ymm oda başkanı olarak Gelir İdaresi Başkanlığından raporların eylül ayı sonuna kadar verilmesi için yazılı müracaat ettik. Sürenin değişmesi durumunda siz değerli üyelerimizi bilgilendireceğiz.

                 Türmob’ un Sürgem sürekli eğitimleri 2020 yılı başından geçerli olmak üzere başlatılmıştı. Ancak pandemi nedeniyle eğitimlerin başlaması 2021 yılına ertelenmiştir. KGK ise Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esaslarında yapılan değişiklikte eğitim takviminde değişiklik yapmamıştır.

                  Odamız her yıl olduğu gibi bu yılda üyelerimizin KGK eğitimlerinden gerekli kredileri alabilmeleri için planlamalar yapmaktadır. Bu yıl Şubat sonu, Mart başında iki günlük 14 kredili ve 35’er kişilik iki sınıf halinde eğitim gerçekleştirdik. Şimdi Ekim ayının ilk iki haftasında ve yine iki sınıf halinde 35’er kişilik Bağımsız Denetim eğitimini iki gün şeklinde gerçekleştireceğiz. Eğitimin ilk gününde “Etik”, ikinci gününde ise “Bağımsız Denetim Uygulaması” işlenecektir. Eğitimler Odamız konferans salonunda gerekli hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Salgındaki gelişmelere göre eğer yüz yüze eğitim mümkün olmazsa eğitimleri dijital ortama taşıyacağız.

                   Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.

                   Saygılarımla,

                                                                                              Kemal TIĞOĞULLARI

                                     Oda Başkanı

Corona Virüs Ekonomik Önlemleri (25.03.2020)


Corona Virüs Ekonomik Önlemleri (25.03.2020)

Sayın Üyemiz,

Tüm dünyayı saran Covid-19 (Coronavirüs) salgınından etkilenen vergi mükellefleri ile ilgili V.U.K. 518 Sıra No.lu Tebliği 24.03.2020 Tarih ve 31078 (Mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Tebliğin 3. Maddesinde mücbir sebep halleri belirlenmiştir.

Madde-3 : 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Tebliğin 4. Maddesinde vergi ödevlerinin ertelenmesi açıklanmıştır.

 Madde-4 : 3 üncü madde kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak;

a) 27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı,

b) 27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 1/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma,

 

c) 26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/6/2020  tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi,

günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

            Tebliğ gereği ilgili dönem beyan ve ödeme tarihlerini bir tablo ile özetlersek;

MART 2020 Dönemi Beyan Verme Bildirim ve Ödeme Süreleri

Konusu Beyan Tarihi Ödeme Tarihi Yeni Beyan Tarihi Yeni Ödeme Tarihi
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020
Form Ba-Bs 30.04.2020 - - - - 27.07.2020 - - - -
e-Defterlerin Oluşturulması 30.04.2020 - - - - 27.07.2020 - - - -
Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi 30.04.2020 - - - - 27.07.2020 - - - -

NİSAN 2020 Dönemi Beyan Verme Bildirim ve Ödeme Süreleri

Konusu Beyan Tarihi Ödeme Tarihi Yeni Beyan Tarihi Yeni Ödeme Tarihi
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020
Form Ba-Bs 1.06.2020 - - - - 27.07.2020 - - - -
e-Defterlerin Oluşturulması 1.06.2020 - - - - 27.07.2020 - - - -
Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi 1.06.2020 - - - - 27.07.2020 - - - -

 

 

 

 

 

MAYIS 2020 Dönemi Beyan Verme Bildirim ve Ödeme Süreleri

Konusu Beyan Tarihi Ödeme Tarihi Yeni Beyan Tarihi Yeni Ödeme Tarihi
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020
Form Ba-Bs 30.06.2020 - - - - 27.07.2020 - - - -
e-Defterlerin Oluşturulması 30.06.2020 - - - - 27.07.2020 - - - -
Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi 30.06.2020 - - - - 27.07.2020 - - - -

 

Tebliğin 5. Maddesinde ise 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. 6.maddede ise bu mükellefler için vergi ödevlerinin ertelenmesi konusu açıklanmıştır.

Madde-5 : İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Madde-6 : (1) 5 inci madde kapsamında mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

(2) 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

(3) Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Vergi mükellefiyetlerinin ve ödemelerin ertelenmesi meslektaşlarımız açısından bir nebze olsun rahatlatıcı olmuştur. Ancak, kurumsallaşan ve dolayısıyla şirket halinde faaliyet gösteren YMM ve SMMM meslek mensuplarının mesleki faaliyet gösterdikleri şirketleri için de bu ertelemelerin mümkün olması Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan beklentimizdir.

Kamuoyuna saygıyla sunarım.

Kemal TIĞOĞULLARI

Bursa YMMO Bşk.

Başkan Gündem Yazısı (13.03.2020)


Başkan Gündem Yazısı (13.03.2020)

Sayın Üyemiz,

2020 Yılı acı ve üzüntülerle başladı maalesef. Mesleki yaşantımızdaki sorunlara ilaveten tüm dünyayı saran Corona Virüsü ile topyekün mücadele ile panik yapmadan, ama tedbirli olunarak korunmak zorundayız. Ülkemizde uygulamaya konan eğitime ara verme, uzaktan eğitim ile her türlü toplantıların bir süre ertelenmesi uygulamasına biz de Oda olarak üyelerimizin sağlığı açısından uymak zorundayız. Netice itibariyle Odamızda bir süre eğitim çalışması, toplantı vb. yapılmayacaktır.

Yeni yılda yaptığımız faaliyetleri şöyle sıralayabiliriz;

Oda Başkanımız Kemal TIĞOĞULLARI bursadabugüntv'ye canlı yayın konuğu olarak katıldı. (09.03.2020)

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Odamız Kadın üyeleri ve çalışan personelimize çiçekleri Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından takdim edilmiştir. (08.03.2020)

KGK Sürekli Eğitim 2. Grup Katılımcıları (07.03.2020- 08.03.2020)

KGK Sürekli Eğitim 1. Grup Katılımcıları (29.02.2020-01.03.2020)

105. YMM Başkanlar Kurulu toplantısı Ankara YMM Odası'nda yapıldı. (18.02.2020)

e-KDV YMM Raporunun Elektronik Ortamda Gönderilmesi Semineri (13.01.2020)

Meslekte 20. Yılını Dolduran Üyemize Plaket Töreni (13.01.2020)

YMM Oda Başkanlarının GİB ziyareti (09.01.2020)

Yönetim Kurulumuzun Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ziyareti (06.01.2020)

 Sağlıklı ve güzel günler dilerim.